Rendeletek

10/2004. (VI.15.) önkormányzati rendelete A helyi építési szabályzatról

8/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a környezet védelméről

11/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

3./2014.(II. 10) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének és az ingatlanok és közterületek tisztántartásának szabályairól

8/2014. (XI.01.) rendelet a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről

13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

14/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi ellátások szolgáltatási díjairól

5/2015.  (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2015. (VI. 02.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (VI.01.) önkormányzati Rendelet a környezet védelméről módosításáról

8/2015 (VIII.13.)önkormányzati rendelet a községi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

9/2015.(X.01) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

10/2015 (X.01) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

11/2015 (X.01) önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

12/2015 (X.01) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díjról

13/2015 (X.30) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

14/2015 (X.30) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

 15/2015 (XI.27) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

16/2015 (XI.27) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

17/2015 (XI.27) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

18/2015 (XI.27) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

19/2015 (XII. 18)önkormányzati rendelete kedvtelésből tartott állatok tartásáról

20/2015 ( XII. 18)önkormányzat rendelete a Sörédi Közös Önkormányzati hivatal köztisztviselőinek juttatásairól

21/2015 (XII. 18) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

1/2016 (I.28)önkormányzati rendelet a kötelező adatkezelés szabályairól

2/2016.(II.29.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 3/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelet módosításról

4/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015. (X.01) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelete Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2013. (XII.20) önkormányzati rendelet módosításról

6/2016.  (V. 27.) önkormányzati rendeleteA 2015. évi költségvetésről szóló  önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

7/2016. (V.27) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról (Módosítva 2016.augusztus 15-től)

9/2016.  (X.5) önkormányzati rendelete A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

11/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

12/2016 (X.27) önkormányzati rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

13/2016 (X.28) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2015. (X.01) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2016 (XI.25) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016(X.28) számú önkormányzati rendelet módosításáról

15/2016 (XII.30) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

1/2017 (II.28.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondolkodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015 (II.27) módosítása

2/2017 (II.27)önkormányzati rendelet gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2013 (XII.20) módosítása

3/2017 (II.28) önkormányzati rendelet a temetőkről és temetkezés egyes kérdéseiről 4/2014 (IV.01) módosítása

4/2017 (II.28)önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről