Rendeletek

4/2014 (IV.1.) önkormányzati rendelet A temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről

10/2004. (VI.15.) önkormányzati rendelete A helyi építési szabályzatról

11/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

3./2014.(II. 10) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének és az ingatlanok és közterületek tisztántartásának szabályairól

8/2014. (XI.01.) rendelet a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről

13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

14/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

7/2015. (VI. 02.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (VI.01.) önkormányzati Rendelet a környezet védelméről módosításáról

8/2015 (VIII.13.)önkormányzati rendelet a községi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

9/2015.(X.01) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

10/2015 (X.01) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

11/2015 (X.01) önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

12/2015 (X.01) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díjról

 15/2015 (XI.27) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

16/2015 (XI.27) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

17/2015 (XI.27) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

18/2015 (XI.27) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

19/2015 (XII. 18)önkormányzati rendelete kedvtelésből tartott állatok tartásáról

20/2015 ( XII. 18)önkormányzat rendelete a Sörédi Közös Önkormányzati hivatal köztisztviselőinek juttatásairól

21/2015 (XII. 18) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

1/2016 (I.28)önkormányzati rendelet a kötelező adatkezelés szabályairól

 3/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelet módosításróll

15/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

4/2017 (II.28)önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

7/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016 évi gazdálkodásának zárszámadásáról

8/2017 (V.31.) önkormányzati rendelet házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról

9/2017 (V.29.) önkormányzati rendelet közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról

5/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet a magánszemély kommunális adójáról szóló 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 15/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet a zártkerti ingatlan adóról

10/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet a 2018. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

13/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési tevékenységről

Hatályos rendeleteink az alábbi oldalon érhetők el:

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek